pioneers

פה יש דרקונים

ירדנו אל המערה מתחת לטירה. טיפסנו על קיר ומצאנו התפצלות.
קאז’יט אמר שפניה אחת מובילה אל הבוליבוגים שאנחנו לא רוצים להגיע. מפניה שנייה הגיע שיר וערפל. זה כנראה הפורטל שאמרו לנו.
בהמשך המערה יש מערה גדולה תת קרקעית עם אגם קטן. מספר יציאות לכל מיני כיוונים. באגם צפות גופות אכולות ושלדים.
אמבר שלחה את מר ספארקלס לסייר במערה בחיפוש אחר יצור גדול יותר. קאז’יט שלח את בו אל תוך האגם. הוא נאכל מהחומצה.
ואז גלימת לילה עלתה מהמים לאכל אותנו עם חומצה. אחרי קרב קצר, אמבר נפלה אבל גם גלימת לילה. עצרנו לנוח קצת בזמן שלאדיר הלך לסייר. ואז קאז’יט החליט ללכת לשחות באגם חומצה.

לאדיר מצא הרבה מאוד היסטוריה לא מובנת שכוללת דרקוליצ’ים ואת חזקזיר, פסל עם מסכה וסרקופג עם מומיה (חזקזיר). קאז’יט מצא גופות מאוכלות ומדף עם אוצר.
כת הדרקונים זימנה בעבר דרקוליצ’ים. זאמסטאר הנהיג בעבר. עכשיו כבר לא. הכת נעלמה קצת ועכשיו חזרה והם גם מגייסים דרקונים שמצטרפים אליהם. הדרקונים עכשיו לא הופכים לדרקוליצ’ים.
אמבר הלכה אל השער והטילה עליו זיהוי. זה הרגיש כמו ליפול דרך מערה אל חורשה עם שני אבנים ובית קטן.
החלטנו לעבור דרך השער.

מצאנו את עצמנו בחורשה על הר מושלג. במורד השביל, בניין גדול. על הסלעים כתוב משהו. הלכנו אל הבניין. רב משרתים הכניס אותנו פנימה וביקשנו חדר. קיבלה אותנו אישה בשם אלגאראת’. ביקשנו ללכת לחדרים ואז לאכול. בית הרונדייל, מהרי פסגה אפורה. אמבר התחילה טקס גילוי קסם. יש חדר מעליה עם אפקט Transmutation. ויש פורטלים מחוץ לבניין. הלכנו לאכול.
אויב לשעבר כבר היה שם והבנו ממנו שרזמיר כבר הייתה שם והלכה לפארנאסט.

למחרת בבוקר הלכנו לפגוש את טאליס הלבנה. מתברר שהיא לא כל כך מחבבת את הדרקונים. היא הציעה ללוות אותנו לפארנאסט ולסייע לנו מרחוק. סיפרה ששער אחד מוביל לביצה, אחד לטאי, אחד למדבר מולורד, אחד לים הקרח הנע. קבענו לאסוף פריטונים ולעוף לפארנאסט.

עפנו לפארנאסט ונחתנו ליד. אספנו כמה חרקים לשימוש מאוחר יותר ונכנסנו לעיר. לאדיר הלך לחפש ווייברן. אמבר הטילה Locate Object ליד הטירה כדי למצוא את המסכה. היא נמצאת בתוך הטירה. אז העמדנו פנים של עגלת אוצר כדי להיכנס לטירה. כולם רוקנו את העגלות באמצע הרחבה. התגנבנו אל תוך החדרים הפנימיים במעקב אחר הכיוון של המסכה. מצאנו את רזמיר ולאחר קרב קצר חילצנו את המסכה.

Comments

gonbuzaglo123 SabreRunner

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.